Svebo Möbler

Svebo Möbler Luleå startades 1978 av Bo Östling och har alltid legat på Hällbruksgatan 23 i Luleå. Detta gör att det är en av Luleås äldsta privatägda butiker som finns kvar.